BAIXOS

0

Un baix és el cantant masculí amb la tessitura (resposta en freqüència) més greu: 82/293 Hz. El timbre de la veu és molt fosc.
En òpera i en la música coral un baix és un cantant masculí capaç d’aconseguir el rang més baix o greu de la veu humana, amb un registre des del fa1 fins al sol3. És la que serveix de suport harmònic de les línies melòdiques cantades per les veus agudes, la qual cosa no obsta perquè intervingui en moltes ocasions com a protagonista.

Curs 2016/17

Pau Asensio

Baix

Francesc Balcells

Baix

Joan Carles Ballesté

Baix

Enric Bertral

Baix

Xavier Gil

Baix

Salvador Gomiz

Baix

Santiago Lapenya

Baix

Toni Molet

Baix
Jordi Nicuesa

Jordi Nicuesa

Baix

Carlos Ortiz

Baix

Albert Pastó

Baix
Modest Perau

Modest Perau

Baix

Emili Reimat

Baix

Andreu Ruana

Baix

Toni Sabaté

Baix

Angel Simó

Cap de corda Baixos

David Sirvent

Baix

Joan Carles Sisó

Baix

Joan Ramon Vara

Baix
Jordi Viola

Jordi Viola

Baix