LACOMISSIÓ

Curs 2023/24

Gerard Riu

Director de la Coral Maristes

Montse Aran

Vocal

Narci Artacho

Presidenta

Isabel Aubach

Vocal

Victoria Laplana

Secretària

Josep Mª Segura

Vocal

Josefina Ortiz

Tresorera

Emili Reimat

Vocal

Espe Aran

Vocal