TENORS

0

En música, tenor és el nom donat al tipus més agut de veu d’home, que sol comprendre aproximadament del do3 al do5. El mateix nom es dóna a aquell intèrpret que canta amb aquesta tessitura de veu. Musicalment, en contra del que la major part de la gent creu, la veu de tenor és la més escassa de les veus d’òpera, i els directors tenen grans problemes per trobar els tenors que necessiten. En general, els bons tenors tenen més treball del que poden realitzar. Per raons desconegudes, és una veu que s’ha fet cada vegada més estranya, fins al punt que pot dir-se que és una malaltia lírica d’aquest segle, tot i els abundants papers que hi ha per aquesta veu.

Curs 2023/24

Carlos Olona

Tenor
Francesc Balcells

Francesc Balcells

Tenor

Jaume Quinquillà

Tenor

Joan Riba

Tenor

Joaquim Ruiz Garcia

Tenor

Jordi Calatayud

Tenor

Jordi Torres

Tenor

Josep Maria Segura

Tenor

Marc Sala

Cap de corda Tenors

Miquel Angel Curto

Tenor

Paco Urbiola

Tenor

Ramiro Sancho

Tenor

Ramon Roig

Tenor
Ramon Segura

Ramon Segura

Tenor

Xavier Nòria

Tenor

Pau Asensio jr

Tenor