BAIXOS

0

Un baix és el cantant masculí amb la tessitura (resposta en freqüència) més greu: 82/293 Hz. El timbre de la veu és molt fosc.
En òpera i en la música coral un baix és un cantant masculí capaç d’aconseguir el rang més baix o greu de la veu humana, amb un registre des del fa1 fins al sol3. És la que serveix de suport harmònic de les línies melòdiques cantades per les veus agudes, la qual cosa no obsta perquè intervingui en moltes ocasions com a protagonista.

Curs 2021/22

Angel Simó

Baix

Carlos Ortiz

Baix

David Sirvent

Baix

Emili Reimat

Baix

Joan Carles Sisó

Baix

Joan Ramon Vara

Baix
Jordi Nicuesa

Jordi Nicuesa

Baix

Jordi Puche

Baix
Jordi Viola

Jordi Viola

Baix

Mikhail Zhelezkin

Baix

Pasqual Abadias

Baix

Pau Asensio

Cap de corda Baixos

Ramon Farre

Baix

Salvador Gomiz

Baix

Santiago Lapenya

Baix